Wij achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening;
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij u voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
 • Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Recht van inzage en correctie: Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2017.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

 • U kunt ons uw persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld in onze winkels, bij het plaatsen van een bestelling op de website, via e-mail of in een telefoongesprek;

 • U kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze website, wordt bijvoorbeeld uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij bijna alle websites op het internet;

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw bestelling;

 • Statistische doeleinden, om zo onze website en ons marketingbeleid te optimaliseren;

 • Om u na uw toestemming, gerichte aanbiedingen te kunnen doen;

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres.

 

GEEN VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. 

 

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden back-ups van onze gegevens bij op een veilige locatie en wij spannen ons in om encryptie in te zetten wanneer dat haalbaar en nuttig is. In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen u en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

 

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Houd mij op de hoogte:

Eén keer per maand inspiratie, tips en nieuwtjes over voeding, verzorging, meditatie, aankomende workshops, nieuwe producten en behandelingen.